Wachtdienst

Dringend een huisarts nodig?

Tijdens het weekend of op een feestdag: bel 1733

De centrale wachtpost van Sint-Niklaas is elk weekend open van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en op feestdagen vanaf 19u de dag voordien tot 8u de dag erna.

De satelliet dag-wachtposten van Beveren en Lokeren zijn enkel open overdag van 8uur tot 20 uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Tijdens de week: bel 1733

De weekwacht start in de week vanaf 19 uur en loopt tot 8 uur.

Apotheek van wacht

De apotheek van wacht kan u vinden via www.apotheek.be

Dringend een tandarts nodig?

Tijdens het weekend of op een feestdag: bel 09 033 99 69

Andere noodnummers

Spoed Vitaz (Sint-Niklaas)

Apotheek van wacht

Europees noodnummer

Tandarts van wacht

Antigifcentrum